Okvertical s.r.o. - Gabionové konstrukce

URL: http://www.okvertical.cz/gabiony.php


GABIONOVÉ KONSTRUKCE
opěrné zdiobkladyplotytreláže


Gabiony

Moderním prvkem pro terénní úpravy svahů jsou drátokamenné koše nebo-li gabiony. Tyto drátěné konstrukce jsou opatřeny ochranným povlakem ze směsi zinku a hliníku a jsou vyplněné většinou lomovým nebo přírodním kamenem, zeminou či recyklátem. Drátěná konstrukce působí velmi moderně a elegantně, nenarušuje přirozený vzhled kameniva a doplněna o vhodnou vegetaci vytváří atraktivní dojem. Navíc stavba z gabionů probíhá bez jakéhokoliv stavebního pojiva (lze ji provádět i v zimních podmínkách) a po zabudování má okamžitou statickou funkci.
Původním (i stávajícím) účelem gabionových stěn je funkce statická (zpěvňování terénních svahů proti erozi, vyztužování komunikací, břehů vodních toků, křídel mostů, železničních náspů atd.).

Gabionové zdi jsou vodopropustné a ekologické stavby s přírodním vzhledem, dlouhou životností a s minimálními požadavky na údržbu.
Ukázka gabionové zdi
Gabionové konstrukce se skládají z drátokamenných prvků tvaru krychle, kvádru, popřípadě matrací. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně antikorozně upravený drát. Umístění spon v gabionu zaručuje odolnost a pevnost přední svislé stěny proti vyboulení a tím je zajištěna tvarová stálost konstrukce. Ke spojení sítí slouží spirály a jako pomocný prostředek k vytvoření požadovaného tvaru gabionové konstrukce se používá montážní drát. Kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý a dostatečně tvrdý. Z estetického pohledu se na líc gabionu, takzvanou pohledovou stranu, používá lomový kámen, jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě. Drobnější frakce slouží k výplni mezer.
V dnešní době objevila zahradní architektura v gabionech nový stavební prvek pro zahradní zídky, terasy, ploty, obklady atd. Vhodným řešením zahradní gabionové zdi je nechat ji částečně porůst popínavými rostlinami nebo jinak ozelenit. Jakákoli zeleň plochu gabionu zjemní a dotáhne stejně jako výsadba na klasické suché zdi. Pro tento účel lze také zvolit variantu samostatné treláže s kombinací bez kamenné výplně nebo s výplní.